×
ادامه مطلب
۱۸ آبان ۱۳۹۸

استراتژی معلمان حرفه‌ای در شناسایی و رفع بدفهمی دانش‌آموزان

ادامه مطلب
اهمیت ارتباط مؤثر والدین با معلم
۱۱ آبان ۱۳۹۸

بهترین راهبردها برای مشارکت والدین و ایجاد اعتماد بین والدین و معلم

ادامه مطلب
خودباوری
۷ آبان ۱۳۹۸

خودباوری شاه کلید کارآمدی معلم در مسیر تدریس

ادامه مطلب
معلم مقتدر
۶ آبان ۱۳۹۸

راز معلم مقتدر ، صمیمی اما سختگیر با دانش‌آموزان

ادامه مطلب
معلم خونگرم
۵ آبان ۱۳۹۸

بارزترین ویژگی‌های رفتاری معلمان بزرگ؛ مهربان، دلسوز، خونگرم

ادامه مطلب
پرورش خلاقیت در معلم
۳ آبان ۱۳۹۸

پرورش و تقویت خلاقیت معلم منشأ نشاط و انرژی مثبت در کلاس

ادامه مطلب
مهارت حل مسئله
۳ آبان ۱۳۹۸

آموزش حل مسئله ریاضی روش تدریسی برای درک عمیق‌تر مفاهیم

ادامه مطلب
خلاقیت دانش‌آموزان
۲ آبان ۱۳۹۸

با پرورش خلاقیت در دانش‌آموزان آینده شغلی و تحصیلی آنها را می‌سازم

ادامه مطلب
ارزیابی تکوینی عامل پیشرفت دانش‌آموزان
۱ آبان ۱۳۹۸

ارزیابی تکوینی کارآمد و تاثیرگذار در تشخیص شکاف دانش ریاضی

ادامه مطلب
نقویت عزت‌نفس و مقاومت دانش‌آموز
۳۰ مهر ۱۳۹۸

۷ استراتژی برای تقویت عزت‌نفس و مقاومت در دانش‌آموزان

ادامه مطلب
تشویق برای پرسیدن سؤال
۲۹ مهر ۱۳۹۸

تشویق دانش‌آموزان به پرسیدن سؤال، اولین قدم برای یادگیری موفقیت‌آمیز

ادامه مطلب
راهبردهای فراشناخت
۲۸ مهر ۱۳۹۸

هفت توصیه برای آموزش راهبردهای فراشناختی و یادگیری خودتنظیمی