0
0

8 توصیه برای بهبود نتایج ریاضی دانش‌آموزان از 7 تا14 سال

920 بازدید

بهبود دادن ریاضی دانش‌آموزان در دو مرحله اصلی ابتدایی و متوسطه

این مقاله بر بهبود آموزش ریاضیات به دانش‌آموزان از 7 تا 14 سال متمرکز است

این مقاله قصد ارائه یک راهنمایی جامع برای آموزش ریاضیات را ندارد. ما توصیه‌هایی را بر اساس یافته‌های تحقیقاتی ارائه دادهایم كه مدارس می‌توانند برای ایجاد تفاوت معنادار در یادگیری دانش‌آموزان از آن‌ها استفاده كنند و روی سؤالاتی متمرکز شده‌ایم كه به نظر متخصصان مهم‌ترین آن‌هاست.

جنبه‌هایی دیگر از تدریس ریاضیات ممکن است وجود داشته باشد که این مقاله به آن نپرداخته است. در این شرایط، معلمان مجبورند بر اساس دانش خودشان از ریاضیات، تجربه و قضاوت حرفه‌ای و ارزیابی دانش و درک دانش‌آموزان خود طرح‌ریزی کنند.

در این مقاله تمرکز بر بهبود کیفیت تدریس است. تدریس عالی ریاضی نیاز به دانش محتوایی خوب دارد، اما این کافی نیست. معلمان عالی همچنین روش‌های یادگیری ریاضیات در دانش‌آموزان، دشواری‌هایی که احتمالاً با آن‌ها روبرو هستند و چگونگی آموزش مؤثر ریاضیات را می‌دانند.

 

 

1. برای ساختن دانش و درک موجود دانش‌آموزان از ارزیابی استفاده کنید

 

ارزیابی

 

ارزیابی نه ‌تنها برای ردیابی یادگیری دانش‌آموزان بلکه برای ارائه اطلاعات به معلمان درباره آنچه دانش‌آموزان انجام می‌دهند و نمی‌دانند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • ارزیابی باید ما را از برنامه‌ریزی دروس آینده و تمرکز پشتیبانی هدفمند آگاه سازد.
 • بازخورد مؤثر عنصر مهمی از پاسخ معلمان به ارزیابی خواهد بود.
 • بازخورد باید مشخص و واضح باشد، تلاش بیشتر را تشویق و حمایت کند و به‌صورت کم‌هزینه انجام شود.
 • معلمان نه‌ تنها باید به پنداشت‌های و برداشت‌های غلط دانش‌آموزان بپردازند بلکه باید بفهمند که چرا آن‌ها ممکن است روی اشتباهات خود پافشاری کنند.
 • آگاهی از تصورات غلط و اشتباهات پرتکرار و رایج دانش‌آموزان قبل از شکل‌گیری آن می‌تواند در برنامه‌ریزی دروس ارزشمند باشد.

 

 

2. از درستکاری‌ها و بازنمایی‌ها استفاده کنید

 

دستکاری و بازنمایی

 

دستکاری‌ها (اشیاء بدنی که برای آموزش ریاضیات استفاده می‌شود) و بازنمایی‌ها (مانند محور اعداد و نمودارها) می‌توانند به دانش‌آموزان کمک کنند تا با ایده‌های ریاضی درگیر شوند.

 • بااین‌حال، دستکاری ها و بازنمایی‌ها (نمایش‌ها) فقط ابزار هستند و چگونگی استفاده از آن‌ها ضروری است.
 • برای تأثیرگذاری باید از آن‌ها به‌صورت هدفمند و مناسب استفاده شود.
 • برای استفاده از یک دستکاری یا بازنمایی ویژه در آموزش یک مفهوم خاص ریاضی باید یک دلیل روشن وجود داشته باشد.
 • دستکاری‌ها باید موقتی باشند. آن‌ها باید به‌عنوان «داربست» عمل كنند كه پس از دستیابی به استقلال، برداشته شوند.

 

3. راهبردهایحل مسائل را به دانش‌آموزان آموزش دهید

 

آموزش راهبردهای حل مسئله

 

اگر دانش‌آموزان برای حل مسئله فاقد روشی مناسب و تکرارشونده باشند، می‌بایست از راهبردهای حل مسئله برای مواجه با موقعیت ناآشنا استفاده کنند.

 • تکالیف حل مسئله‌ای را انتخاب کنید که دانش‌آموزان برای آن‌ها راه‌حل‌های آماده ندارند.
 • به آن‌ها بیاموزید که برای حل مسئله راهبردهای مختلفی را استفاده کنند و با هم مقایسه کنند.
 • به دانش‌آموزان نشان دهید که چگونه سؤال بپرسند و از دانش موجود خود برای حل مسائل استفاده کنند.
 • از مثال‌های کارشده استفاده کنید تا دانش‌آموزان قادر به تحلیل در به‌کارگیری استراتژی‌های مختلف شوند.
 • از دانش‌آموزان بخواهید تا بر فرایند حل مسائل خود نظارت فعال داشته باشند، روی آن فکر كنند و ارتباط برقرار كنند.

 

4. دانش‌آموزان را قادر کنید تا شبکه‌ای غنی از دانش ریاضی( طرحواره) را توسعه دهند

 

دانش پیوسته ریاضی

 

 • بر ایجاد طرحواره و ارتباط بین بسیاری از حقایق، دستورالعمل‌ها و مفاهیم ریاضی تأکید کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که دانش‌آموزان در یادآوری حقایق ریاضی مسلط هستند.
 • به دانش‌آموزان درک دستورالعمل‌ها را آموزش دهید.
 • به دانش‌آموزان آموزش دهید که از بین راهبردهای ریاضی آگاهانه انتخاب کنند.
 • معرفی دستورالعمل‌ها را بر اساس درک مشترک و متناسب فردی دانش‌آموزان پایه‌گذاری کنید.
 • به دانش‌آموزان بیاموزید که کسرها و اعداد اعشاری سیستم عدد را فراتر از اعداد صحیح بسط می‌دهند.
 • به دانش‌آموزان یاد دهید که ساختار ریاضی را بشناسند و از آن استفاده کنند.

 

 

5. استقلال و انگیزه دانش‌آموزان را توسعه دهید

 

علاقه مند به ریاضی

 

دانش‌آموزان را ترغیب کنید که مسئولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرند و نقش فعالی داشته باشند.

برای این امر دانش‌آموزان به گسترش فراشناخت نیاز دارند؛ منظور از گسترش فراشناخت یعنی دانش‌آموزان توانایی برنامه‌ریزی مستقل، نظارت و ارزیابی بر تفکر و یادگیری خود را داشته باشند.

در ابتدا، معلمان می‌توانند با توصیف تفکر خودشان، فراشناخت را برای دانش‌آموزان مدل‌سازی کنند.

با تشویق دانش‌آموزان برای توضیح تفکرشان برای خود و دیگران، فرصت‌های منظم برای پیشرفت فراشناخت در آن‌ها فراهم کنید.

از انجام کارهای زیاد، خیلی زود خودداری کنید.

نگرش مثبت مهم است، اما مستندات کمی در مورد مؤثرترین راه‌های برای پرورش آن‌ها وجود دارد.

 

 

6. از تکالیف‌ و امکانات برای به چالش کشیدن و حمایت از ریاضیات دانش‌آموزان استفاده کنید

 

تکالیف

 

تکالیف و امکانات فقط ابزار هستند؛ در صورت استفاده نامناسب توسط معلم، آن‌ها مؤثر نخواهند بود.

 • از تشخیص نقاط قوت و ضعف دانش‌آموزان برای آگاهی از انتخاب تکالیف خود استفاده کنید.
 • برای رسیدگی به اشتباهات و بدفهمی دانش‌آموز از تکالیف استفاده کنید.
 • مثال‌ها و نا مثال‌هایی از مفاهیم را ارائه دهید.
 • برای کمک به دانش‌آموزان در درک ریاضیات از داستان‌ها و مسائل واقعی کلامی استفاده کنید.
 • از تکالیف برای ایجاد دانش مفهومی در کنار دانش اجرایی استفاده کنید.

دانش مفهومی: دانش ارتباط میان مفاهیم و روابط ریاضی را دانش مفهومی گویند که به‌عنوان سامانه و شبکه‌ای از ایده‌ها در ذهن وجود دارد.

دانش اجرایی: دانش مهارت‌ها، قاعده‌ها و الگوریتم‌هایی است که دانش‌آموزان در انجام تکالیف ریاضی آن‌ها را بکار می‌گیرند.

 • فناوری نیز باید خردمندانه و صحیح مورد استفاده قرار گیرد و البته امکانات کم هزینه دیگر نیز ممکن است به همان اندازه مؤثر باشد.

 

 

7. برای ارائه پشتیبانی بیشتر از مداخلات سازمان‌یافته استفاده کنید

 

مداخلات مؤثر

 

 • انتخاب زمان و نوع مداخله، باید توسط ارزیابی دانش‌آموزان هدایت شود.
 • مداخلات باید از اوایل شروع شود، مبتنی بر شواهد باشد و با دقت برنامه‌ریزی شود.
 • مداخلات باید شامل دستورالعمل صریح و منظم باشد.
 • حتی در صورت ضعف اجرای مداخله بهترین طراحی نیز کار نخواهد کرد.
 • از دانش‌آموزان پشتیبانی کنید تا درک کنند که چگونه مداخلات با کل آموزش‌های کلاسی مرتبط می‌شوند.
 • مداخلات باید دانش آموزان را برانگیزد – نباید آن‌ها را ناراحت کند یا باعث اضطراب آن‌ها شود.
 • اگر مداخلات باعث شود لذتی که دانش‌آموزان از انجام فعالیت‌هایی می‌بردند یا محتوایی که برای یادگیری نیاز داشتند را از دست دهند؛ معلمان باید از خود بپرسند که آیا واقعاً مداخلات ضروری هستند.
 • از «خستگی مداخله» خودداری کنید. مداخلات همیشه برای مؤثر بودن است، لازم نیست وقت‌گیر یا فشرده باشند.

 

8. از دانش‌آموزان حمایت کنید تا بتوانند انتقالی مؤفق از دبستان به متوسطه داشته باشند

 

انتقال از ابتدایی به متوسطه

 

با حرکت بچه‌ها از دبستان به دبیرستان، شیب زیادی در پیشرفت ریاضی و نگرش نسبت به ریاضی در آن‌ها وجود دارد.

 • مدارس ابتدایی و متوسطه باید درکی مشترک از برنامه درسی، تدریس و یادگیری را توسعه دهند.
 • هنگامی‌که دانش‌آموزان به 7 سالگی می‌رسند، به‌ سرعت نقاط قوت و ضعف آن‌ها را بشناسید.
 • پشتیبانی از مداخله سازمان‌یافته ممکن است برای دانش‌آموزان 7 ساله که برای پیشرفت در تلاش هستند مورد نیاز باشد.
 • با دقت بررسی کنید که دانش‌آموزان چگونه در کلاس‌های ریاضی گروه‌بندی می‌شوند. گروه‌بندی نباید باعث شکاف بین دانش‌آموزان ضعیف‌تر و همسالان آن‌ها شود.

منبع:

https://educationendowmentfoundation.org.uk/tools/guidance-reports/maths-ks-2-3/

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://soaad.ir/?p=11859
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
sinafarahmand
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد 8 توصیه برای بهبود نتایج ریاضی دانش‌آموزان از 7 تا14 سال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.